Ara
Türk Lirası

ISO 15189:2022 Tıbbi Laboratuvarlar-Kalite ve Yeterlilik İçin Şartlar Standart Eğitimi

Canlı, çevrimiçi ve interaktif eğitim !
SKU: ISO15189
*
Kullanılabilirlik: Kalan Kontenjan : 4 Kişi
Eski fiyat: ₺7490,00
₺5990,00
i h

Eğitim; Dr. Recep Yeşilöz eğitmenliğinde, Lab Akademi Dijital Eğitim Platformu üzerinden canlı, çevrimiçi ve interaktif olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim sonunda yapılacak sınav ile tüm katılımcılara Türkçe-İngilizce Lab Akademi Dijital Başarı Sertifikası verilecektir.

Deneyimli eğitmenlerimizin profesyonel, akademik ve tecrübeye dayalı anlatımları, öğretici videolar, kamera karşısında görsel anlatımlar, beyaz tahtada çizim anlatımları ile interaktif ve online öğrenme deneyimini yaşayın.

İstediğiniz yerden ve platformdan laboratuvar kariyerinize değer katacak eğitimlere katılın ve laboratuvar bilgi düzeyinizi arttırın.

Kaydedilen eğitim ve sizinle paylaşılan dokümanlar ile eğitimi ömür boyu ücretsiz tekrar edin.

Karekod ve sertifika takip numarası içeren, Türkçe ve İngilizce dillerinde düzenlenen "Lab Akademi Dijital Başarı Sertifikası" ile aldığınız eğitimi yurt içinde ve yurt dışında belgeleyin. Bilginize uluslararası geçerlilik kazandırın.

Lab Akademi eğitimi "Kariyerinize Değer Katar" ve "Profesyonel Gelişiminizi Destekler". Lab Akademi eğitimleri laboratuvar kariyerinizi desteklemenin ve ilerletmenin en iyi yoludur.

ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar-Kalite ve Yeterlilik İçin Şartlar Standardı; kamu ve üniversite hastaneleri laboratuvarları, özel hastane ve klinik laboratuvarları, özel tıbbi tahlil laboratuvarları, genetik hastalıkları tanı merkezleri, IVF laboratuvarları, patoloji laboratuvarları, doku tipleme laboratuvarları gibi tıbbi laboratuvarların akreditasyonu için kullanılan temel dokümandır.

ISO 15189’un 3. versiyonu Kasım 2012’de yayımlandıktan belli bir süre sonra;  “ISO/TC 212 Clinical Laboratory Testing and In vitro Diagnostic Test Systems” çalışma grubu tarafından ISO 15189 standardının 4. versiyonu 6 Aralık 2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Standardın yeni versiyonda mevcut gereklilikler büyük ölçüde değişmemiştir. Standart yeni madde yapısında 8 maddeden oluşan madde yapısına kavuşmuştur. Temelde ISO 9001:2015 ve ISO 17025:2017 ile benzer bir yapı izlenmektedir. Bununla birlikte risk bazlı, hasta odaklı ve sürekli iyileştirmeye teşvik eden bir sistem üzerinde durulmaktadır. Diğer bir belirgin değişiklik ise Hasta Başı Testlerin (POCT) akreditasyonunda ISO 15189 ile birlikte kullanılan ISO 22870:2016 Standardı’nın yürürlükten kaldırılmış olmasıdır. ISO 22870 standardının şartları ISO 15189:2022 içerisinde ele alınmış ve hasta başı testlerden akredite olmak isteyen tıbbi laboratuvarların ISO 15189:2022 standardı ile birlikte yine standardın içerisinde geçen ek gereklilikleri yerine getirmesi beklenmiştir. Bir diğer önemli değişiklik standart yapısında yer alan shall(-malı) zorunluluk içeren maddelerin azaltılmasıdır. Standart uygulamalarda esnek bir yapıya kavuşturulmuştur.

Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) tarafından Tıbbi Laboratuvarların bu standarda uyum sağlaması için 3 yıllık bir geçiş süresi belirlenmiştir. Bu süre sonunda TS EN ISO 15189:2014’e göre akredite olmuş tüm tıbbi laboratuvarların ISO 15189:2022 versiyonuna geçişlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

ISO 15189:2022 versiyonuna göre eğitim ve doküman danışmanlığı için bizimle info@labakademi.com mail adresinden veya +90 539 593 65 87 no'lu telefondan irtibata geçebilirsiniz.

Eğitimin Amacı;

ISO 15189 Tıbbi laboratuvarların akreditasyonunun, test sonuçlarının hasta ve sağlık personeli nezdinde güvence altına alınmasını sağlamak için standart şartlarının açıklanmasıdır. ILAC, EA, TÜRKAK isterlerinin karşılanması için gereksinimlerin katılımcılara aktarılmasıdır. 

Standardın bir mevki versiyonu ile Gap(boşluk) analizi ve eğitim sunumu katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Eğitimde her madde sonrası uygulamalı quiz çalışmaları yapılacaktır. Eğitim sonu sınav ile başarı olanlara başarı sertifikası verilecektir.

Eğitim Özeti:

 • ISO 15189 2012 ile 2022 versiyonu arasındaki yapısal değişiklikler
 • Yeni standartta yapılan ek değişikliklerin ayrıntılarının tanımlanması
 • Yeni standarda uyum sağlamak için yapılması gereken faaliyetler
 • Değişikliklerin yönetim sistemlerine uygulanması için eylem planı ve GAP analizi yapılması

TS EN ISO 15189:2022 Standardı Eğitim İçeriği:

Foreword

Önsöz

Introduction

Giriş

1 Scope

1 Kapsam

2 Normative references

2 Normatif referanslar

3 Terms and definitions

3 Terimler ve tanımlar

4 General requirements

4 Genel gereksinimler

4.1 Impartiality

4.1 Tarafsızlık

4.2 Confidentiality

4.2 Gizlilik

4.3 Requirements regarding patients

4.3 Hastalarla ilgili gereksinimler

5 Structural and governance requirements

5 Yapısal ve yönetim gereksinimleri

5.1 Legal entity

5.1 Tüzel kişi

5.2 Laboratory director

5.2 Laboratuvar yöneticisi

5.3 Laboratory activities

5.3 Laboratuvar faaliyetleri

5.4 Structure and authority

5.4 Yapı ve yetki

5.5 Objectives and policies

5.5 Hedefler ve politikalar

5.6 Risk management

5.6 Risk yönetimi

6 Resource requirements

6 Kaynak gereksinimleri

6.1 General

6.1 Genel

6.2 Personnel

6.2 Personel

6.3 Facilities and environmental conditions

6.3 Tesisler ve çevre koşulları

6.4 Equipment

6.4 Donanım

6.5 Equipment calibration and metrological traceability

6.5 Donanım kalibrasyonu ve metrolojik izlenebilirlik

6.6 Reagents and consumables

6.6 Reaktifler ve sarf malzemeleri

6.7 Service agreements

6.7 Hizmet sözleşmeleri

6.8 Externally provided products and services

6.8 Dışarıdan sağlanan ürün ve hizmetler

7 Process requirements

7 Proses gereksinimleri

7.1 General

7.1 Genel

7.2 Pre-examination processes

7.2 Analiz öncesi süreçler

7.3 Examination processes

7.3 Analiz süreçleri

7.4 Post-examination processes

7.4 Analiz sonrası süreçler

7.5 Nonconforming work

7.5 Uygun olmayan iş

7.6 Control of data and information management

7.6 Verilerin kontrolü ve bilgi yönetimi

7.7 Complaints

7.7 Şikayetler

7.8 Continuity and emergency preparedness planning

7.8 Süreklilik ve acil durum hazırlık planlaması

8 Management system requirements

8 Yönetim sistemi gereksinimleri

8.1 General requirements

8.1 Genel gereksinimler

8.2 Management system documentation

8.2 Yönetim sistemi dokümantasyonu

8.3 Control of management system documents

8.3 Yönetim sistemi dokümanlarının kontrolü

8.4 Control of records

8.4 Kayıtların kontrolü

8.5 Actions to address risks and opportunities for improvement

8.5 Risk ve fırsatların ela alınmasına yönelik faaliyetler

8.6 Improvement

8.6 İyileştirme

8.7 Nonconformities and corrective actions

8.7 Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler

8.8 Evaluations

8.8 Değerlendirmeler

8.9 Management reviews

8.9 Yönetim gözden geçirmeleri

Annex A Additional requirements for Point-of-Care Testing (POCT)

Ek A Hasta Başında Test (POCT) için ek gereksinimler

A.1 General

A.1 Genel

A.2 Governance

A.2 Yönetim

A.3 Quality assurance programme

A.3 Kalite güvencesi programı

A.4 Training programme

A.4 Eğitim programı

Annex B Comparison between ISO 9001:2015 and ISO 15189:2022 (this document)

Ek B ISO 9001:2015 ile ISO 15189:2022 arasındaki karşılaştırma

Annex C Comparison between ISO 15189:2012 and ISO 15189:2022 (this document)

Ek C ISO 15189:2012 ve ISO 15189:2022 arasındaki karşılaştırma

Bibliography

Kaynakça

Kimler Katılmalı;

 • Tıbbi laboratuvarlar yöneticileri/uzmanları, doktorlar, kalite yönetim sistemi personelleri, iç denetçiler, Tıbbi laboratuvar teknisyenleri/teknikerleri, analistleri, akreditasyon ve sertifikasyonla ilgili tüm çalışan ve çalışmak isteyenler.
 • ISO 15189:2022 eğitimi, laboratuvarın kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde planlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi için gerekli olan tüm paydaşlara yöneliktir.
 • Bu eğitim, laboratuvarın uluslararası standartlara uyumunu sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak için kritik bir adım olarak eğitime katılabilir.

Eğitim Formatı;

 • Eğitim Lab Akademi Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden canlı ve online olarak gerçekleştirilecektir.
 • Eğitime tüm katılımcılar sesli, görüntülü ve yazılı olarak interaktif bir şekilde katılım sağlayabilmektedir.
 • Ekran paylaşımları, gerekli durumlarda excel vb. hesaplama araçları, online uygulamalar, beyaz tahta çizimleri, video gösterimleri ve kamera karşısında anlatımlar ile eğitim interaktif bir şekilde işlenmektedir.
 • Tüm katılımcıların eğitime etkileşimli bir katılım göstermesi önemsenmekte ve eğitmen tarafından teşvik edilmektedir.
 • Katılımcılar kayıt edilen bu eğitimi sonrasında süre ve tekrar sınırı olmadan diledikleri zaman tekrar edebilir ve sorularının eğitmenin mail adresine gönderecekleri bir mail ile cevaplanmasını talep edebilirler.

Eğitimle İlgili Diğer Detaylar;

 • Eğitim Lab Akademi Uzaktan Eğitim Platformu sistemimizden veya Lab Akademi dijital kanallarından canlı ve online olarak gerçekleştirilecektir.

 • Kayıt sırasında mailinizin doğru yazıldığından ve kayıt onay mailini aldığınızdan emin olunuz. Eğer kayıt onay maili almadıysanız mail adresiniz yanlış yazılmış olabilir.

 • Eğitimden 1 saat önce sizlere katılım ile ilgili tüm detaylar mail olarak iletilecektir. Lütfen spam, gereksiz, reklam ve tanıtım klasörlerinizi kontrol ediniz. Eğer hala mail gelmediğini düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki mail adresinden bizimle iletişime geçiniz.

 • Eğitim Lab Akademi Dijital Eğitim Platformu üzerinden gerçekleşmektedir. Bu platform için eğitim öncesi size gönderilecek link üzerinden ayrıca kullanıcı adı ve şifre belirlemelisiniz.

 • Eğitim katılım linki ve platform detayları eğitimden 1 saat önce gönderilmektedir.

 • Eğitime katılmak için herhangi bir yazılıma ihtiyaç yoktur ve istediğiniz platformdan güncel bir Chrome tarayıcıdan bağlanabilirsiniz.

Lab Akademi Dijital Başarı Sertifikası almış olduğunuz eğitimden elde etmiş olduğunuz başarıyı belgelemenin en etkili yoludur. 

Lab Akademi Dijital Başarı Sertifikası, Türkçe ve İngilizce dillerinde düzenlenir, sertifika takip kodu, sertifika sorgulama linki ve kare kod içerir, dijital ortamda takip edilebilir ve sorgulanabilir özelliktedir.

Tüm bu özellikleri ile yurt içi ve yurt dışı başvurularınızda kullanılabilir. Lab Akademi sertifikaları bugüne kadar binlerce katılımcı tarafından kamu ve özel birçok farklı sektörde ve akademik alanlarda kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir.

Oluşturduğu marka değeri ve güvenilirlik ile bir Lab Akademi Başarı Sertifikası hiçbir sorguya ve tereddüte yer vermeden kabul görür ve kariyerinize değer katar. Laboratuvar kariyerinize değer katmanın en etkili yollarından birisi de Lab Akademi Başarı Sertifikası almaktır.

Başarı Sertifikası örneğini sayfanın en altında inceleyebilirsiniz. 

 

Eğitimlerde başarı sertifikası satın almanız durumunda kazanacağınız ayrıcalıklar;

1- Ödediğiniz ücret karşılığında size yukarıda bahsedilen tüm özellikleri içeren dijital bir başarı sertifikası düzenlenir. Aldığınız eğitimi dünya çapında geçerli kılan tüm özelliklere sahip olursunuz. 

2- Canlı ve online eğitimlerde sorularınızı özgürce sorabilir ve eğitim sonrası eğitmenlerimiz ile temas halinde kalabilirsiniz. Eğitmenlerimiz, eğitim sonrası da oluşabilecek sorularınız için sizlere daima cevap vermek için hazırdır.

3- Eğitim sonunda yapılacak sınav ile başarı sertifikanız verilmektedir. Bu sınav size özel benzersiz dijital takip numarasını oluşturmak için oldukça önemlidir. Sınavı başarı ile tamamlayan herkes başarı sertifikasını almaya hak kazanır.

4- Eğitim sonunda tüm eğitim PDF dokümanlarını ve size özel alanda sunucularımızda kayıt edilmiş eğitim kayıt linkini alırsınız. Bu sayede eğitimi ömür boyu yazılı ve görsel olarak tekrar tekrar izleme imkanı kazanırsınız. 

 

İşe alım uzmanlarının dikkat ettiği "Sürekli gelişim" kavramı hiç kuskusuz günümüzde çok daha fazla önem kazandı. Peki, sürekli gelişiminizi nasıl sağlarsınız? Bu sorunun elbet çak fazla cevabı vardır. Ancak işe alım uzmanları açısından bunun tek bir cevabı olabilir. Eğitim.. 

Eğitim almak kadar aldığınız eğitimleri ispatlamak da oldukça önemli. İşe alım uzmanları sizin sürekli gelişime verdiğiniz önemi ilk olarak CV'nize eklediğiniz sertifikalara bakarak anlamaya çalışır. Eğer ikna olur ise iş görüşmesine çağrılma yolunda en önemli engeli aşmış olursunuz.

Bin'lerce benzer CV arasından işe çağrılacak on'larca adayı seçmek hiç kolay değildir. Bu nedenle doğru adayı belirlemek için CV'ler işe alım uzmanları tarafından eğitim, deneyim, yaşadığınız şehir, yaşınız, üniversiteniz gibi on'larca filtrasyon işleminden geçirilir. Ardından benzer CV'ler arasından eleme yapılmak istendiğinde ilk bakılan kriter aldığınız sertifikalardır. 

Ama iş burada bitmez ve sertifika sayınızın çok olması işe kesin çağırılacağınız anlamına gelmez. İşe alım uzmanları bu basamaktan sonra alınan sertifikaların nereden ve kimden aldığınızı, yeterli içerik ve sürede mi alındığını, eğitmenin yeterliliğini ve en önemlisi sertifikanın doğruluğunu sorgular. 

Bu basamağıda başarılı bir şekilde geçtiğinizde işe alım uzmanlarının yaptığı en önemli inceleme sertifikanın doğruluğunun sorgulanmasıdır

Tüm bunları düşündüğünüzde sertifika almak tek başına işe yaramayacaktır. Bu nedenle alınan sertifikalarda;

- Hangi kurum tarafından verildi?

- Eğitmen kim ve yeterliliği ne?

- Eğitim süresi ne kadar ve yeterli mi?

- Eğitim sonrasında eğitim dokümanları veriliyor mu?

- Online eğitimde tekrar izleme kayıt video linki veriliyor mu?

- Sertifika içeriği ve geçerliliği nedir?

- Sertifika online olarak sorgulanıp doğrulanabiliyor mu?

sorularına kesinlikle cevap aramalısınız. Tüm bu sorulara alacağınız yanıtlar CV'nize eklediğiniz sertifikanın güvenilirliğini ve dolayısı ile işe alım uzmanlarının sizi seçmesini sağlayacaktır. 

Lab Akademi verdiği tüm eğitimlerde sizlere sadece bir sertifika vermez. Sizlerin de sadece sertifika almak için eğitim almamanız gerektiğine inanır. Sadece sertifika almak için ücret ödemenin sizlere faydadan çok zararının olduğunu düşünür.

Sertifika ile birlikte ömür boyu yararlanacağınız tecrübeler, bilgiler ve dokümanlar sunar.

Lab Akademi sizlere gösterdiği hassasiyetten dolayı eğitmenlerini büyük titizlikle seçer. Eğitmenlerimiz alanında en az 5 yıl deneyim kazanmış ve yetkinliklerini ıspatlamış kişilerden oluşur. 

Lab Akademi sertifikaları dijital ortamda sorgulanabilir ve doğrulanabilir özelliktedir. Sertifikalar sorgulandığında kişiler eğitimin içeriğini, kimin verdiğini, ne zaman ve ne kadar sürede verdiğini sorgulayabilir.

Sertifikalarımız labakademi.com.tr sitesi üzerinden verilmekte ve sorgulanmaktadır. Lab Akademi bu paltform üzerinden sertifikalarınızın geçerliliğini garanti eder. 

Lab Akademi Dijital Başarı Sertifikası örneğini aşağıda inceleyebilirsiniz. 

 

Lab Akademi Dijital Katılım Belgesi eğitimimize ücretsiz katılma seçeneği ile verilmektedir. Bu bir teşekkür niteliğinde eğitimimize gösterdiğiniz ilgi sonucu verilmektedir.

Katılım belgesi genellikle sponsorlu etkinliklerde verilir ve eğitim açıklamalarında, özelliklerinde katılım belgesi verileceği belirtilir. Belirtilmemiş ise katılım belgesi ücretsiz eğitimlerde verilmemektedir. Lütfen eğitim açıklamalarını ve duyuru metinlerini dikkatlice okuyunuz. 

Ücretsiz etkinliklerde eğer ücretli olarak sadece "Başarı Sertifikası" seçeneği sunulmuşsa bu etkinliklerde ücretli satın alma yapanlara özel sadece "Başarı Sertifikası" verilmektedir. Katılım belgesi verilmemektedir. Başarı sertifikası satın almamış olsanız dahi bu etkinliklere ücretsiz olarak katılabilirsiniz. 

Lab Akademi Dijital Katılım Belegesi bir Lab Akademi Dijital Başarı Sertifikası'ndan farklıdır. Lab Akademi Dijital Başarı Sertifikası'nın sunduğu imkanları içermemektedir. Daha detaylı bilgi için eğitim içeriğinden "Başarı Sertifikası Nedir?" sekmesini inceleyebilirsiniz. 

Lab Akademi Dijital Katılım Belgesi aldığınızda elde edecekleriniz;

1- Eğitimlerimize ücretsiz katılım ve izleme imkanı.

2- Eğitimlerde eğitmenimize sınırsın soru sorma imkanı.

3- Bu belge türünde eğitim sonunda sınav yapılmaz.

4- Belge dili sadece Türkçe olarak düzenlenir.

5- Sınav yapılmadığı için size özel benzersiz sertifika takip numarası içermez.

6- Sertifika takip numarası içermediği için dijital olarak takip edilemez ve sorgulanamaz.

7- Sadece yurt içi kullanımlarda geçerlidir.

8- Eğitim sonunda katılımcılar ile eğitim PDF dokümanı ve sunucuda kayıt edilmiş eğitim kaydı paylaşılmaz. Bu nedenle ömür boyu tekrar izleme imkanınız bulunmamaktadır. 

 

Lab Akademi Dijital Katılım Belgesi Örneğini Aşağıda İnceleyebilirsiniz.

 

Ürün özellikleri
Eğitim SeviyesiTüm Seviyeler
Eğitim DiliTürkçe
Eğitim ŞekliOnline ve Canlı
Eğitim DokümanlarıDijital (Pdf) Dokümanlar
Eğitim Tekrar İzle ÖzelliğiEvet
Eğitim Süresi8 Saat
Sertifika TürüDijital
Sertifika DerecesiBaşarı Sertifikası
Sertifika DiliTürkçe ve İngilizce
Uygulama KitiHayır
0.0 0
Kendi görüşünü yaz Kapat
 • Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir
*
*
 • Kötü
 • Mükemmel