Ara
Türk Lirası

Eğitimlere Yönelik Hükümler ve Koşullar

Önemli Bildirim: Lütfen eğitim satın almadan, bu internet sitesinden herhangi bir eğitim materyaline erişim sağlamadan veya bu materyalleri indirmeden önce aşağıdaki bölümü dikkatlice okuyun:

Bu bölüm, sizinle (eğitim katılımcısı, katılımcı veya siz olarak anılacak), Lab Akademi arasında yapılan yasal bir anlaşmadır. Bu yasal anlaşma, Lab Akademi Eğitimleriyle birlikte, Lab Akademi'nin yazılı ve çevrimiçi eğitim ve eğitim materyallerini kapsamaktadır.

Etkinlik sayfasındaki "satın al" bölümüne tıklayarak, sizi (işveren iseniz sizi, değilseniz eğitime katılan çalışanlarınızı veya sizi temsilen ilgili eğitim katılımcılarını) bağlayacak olan bu şartları kabul etmiş olursunuz. Bu şartları kabul etmezseniz, size Eğitim Materyali veya Dokümantasyonu satamayız ve satın alma sürecine son vermeniz gerekecektir.

1. ÜRÜN - AÇIKLAMA

Ürünlerimiz şunlardır:

 • Eğitmen Yönetimli Eğitim: Katılımcıların eğitimin bir eğitmen tarafından verildiği bir yere gitmesi gerekir
 • Çevrimiçi (online) eğitim: Katılımcı çevrimiçi eğitim aktivitesi satın alabilir, eğitime çevrimiçi erişim sağlayıp, çevrimiçi bir şekilde eğitimi tamamlayabilir
 • Uzaktan Eğitim: Katılımcı ürünü çevrimiçi olarak ayırtabilir. Uzaktan eğitim ile LAB AKADEMİ, ödemenin tamamını aldıktan sonra eğitim malzemelerini katılımcıya gönderecektir.
 • Karma Eğitim: Bu eğitim, yukarıdaki 3 yöntemin birlikte kullanılarak sunulan bir öğrenme modülüdür (Eğitmen Yönetimli, Çevrimiçi ve Uzaktan Eğitim).
 • Paket Eğitim Hizmetleri: Yukarıdaki servislerin herhangi bir bileşimi, özellikle kendi gereksinimleriniz için oluşturulmuş bir dizi eğitim modülünde sunulacaktır.

LAB AKADEMİ, herhangi bir eğitimin içeriğini herhangi bir zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. SATIŞ

Eğitimler ve Eğitim materyallerinin satın alınması aşağıdakilere tabidir:

 • İnternet sitemizde ilgili ürün için belirlenen fiyatlar ve
 • Eğitimler ve Eğitim malzemelerinin satın alınması, aşağıda bir sonraki 'Haklarınız' isimli maddede açıklandığı gibi, Eğitim Materyalleri ve Dokümantasyonun kullanılmasına ilişkin olarak münhasır olmayan ve devredilemeyen bir lisans verilmesini de kapsar.

Eğitimlerin verilmesi metodu: Eğitim kaydınızı başarıyla tamamlandıktan sonra eğitimin adını, zamanlamasını ve verileceği yeri teyit eden bir e-posta alacaksınız.

3. KATILIMCILARIN HAKLARI

Şunları yapabilirsiniz:

 • Eğer eğitmen yönetimli bir eğitime katılacaksanız, ilgili eğitim materyallerini alabilir ve bunlara sahip olabilirsiniz. Bu tür eğitim malzemelerini söz konusu eğitime katılımınızda kullanabilirsiniz. Sadece ilgili eğitime katılan katılımcılar bu materyallere sahip olabilir ve/veya kullanabilir.
 • Eğer çevrimiçi (online) eğitim satın aldıysanız, eğitimi tamamlamak amacıyla (taraflar arasında mutabık kalınan şekilde) dokümanları indirebilir ve kullanabilirsiniz. Tek kullanıcı için bir çevrimiçi eğitim veya yazılım satın aldıysanız tek bir CPU'da veya çok kullanıcılı bir çevrimiçi eğitim veya ağ lisansı satın aldıysanız, sizinle aramızda kararlaştıracağımız eş zamanlı kullanıcı sayısına göre ilgili haklardan yararlanabilirsiniz.
 • Eğer uzaktan eğitim modülünü satın aldıysanız, ilgili eğitim materyallerini alabilir ve bunlara sahip olabilirsiniz. Bu tür eğitim malzemelerini söz konusu eğitime katılımınızda kullanabilirsiniz. Sadece ilgili eğitime katılan katılımcılar bu materyallere sahip olabilir ve/veya kullanabilir.
 • Eğer karma eğitim satın aldıysanız yukarıda verilen üç kategorideki haklara sahip olursunuz.
 • Eğer bir paket eğitim satın aldıysanız ihtiyaçlarınıza özel eğitim paketiyle ilgili tüm genel haklardan faydalanabilirsiniz. Paket hizmetleri sunarken sizinle üzerinde anlaşmış olduğumuz malzemeleri kullanmak konusundaki lisanstan yararlanmış olursunuz.

4. EĞİTİMİ VERENİN TAAHHÜTLERİ

Bu anlaşmada açıkça belirtilmediği sürece siz (veya çalışanlarınız veya sizin adınıza ilgili eğitime katılan diğer katılımcılar) aşağıdakileri taahhüt edersiniz:

 • Eğitimin tamamlanması için gerekli olmasının dışında eğitim materyalleri veya dokümantasyonunu kopyalamamak;
 • Eğitim malzemelerini veya dokümantasyonu kiralamamak, kiraya vermemek, alt-lisans vermemek, tercüme etmemek, birleştirmemek, uyarlamamak, değiştirmemek veya modifiye etmemek;
 • Eğitim malzemelerinin veya dokümantasyonun tamamını veya herhangi bir kısmını değiştirmemek veya modifiye etmemek. Ayrıca eğitim malzemelerinin veya herhangi bir bölümünün diğer materyallerle birleştirilmesine veya dahil edilmesine izin vermemek;
 • Eğitim materyalleri ve dokümanlarının kullanımını denetlemek. Bu materyallerin çalışanlarınız ve temsilcileriniz tarafından bu anlaşmanın şartlarına uygun olarak kullanıldığından emin olmak;
 • Eğitim materyalleri veya dokümanlarının herhangi bir ortamda yaptığınız tam veya kısmi kopyaları üzerine LAB AKADEMİ telif hakkı bildirimini eklemek;
 • Eğitim verenin önceden yazılı izni olmadan eğitim materyalleri veya dokümanlarının tamamını veya bir kısmını herhangi bir şekilde herhangi birine vermemek veya kullanımına açmamak;

5. EĞİTİM KURSLARININ TRANSFERİ VE İPTALİ

Katılımcılar, eğitim başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kadar, bir eğitim kaydını başka bir eğitime transfer edebilirler. Katılımcıya böyle bir transfer yaptıktan sonra her iki eğitimin iptali için de para iadesi yapılmayacaktır. Katılımcı tarafından sadece bir kez transfer gerçekleştirilebilir.

Eğitimi iptal ederseniz: - Tüm iptaller, ilgili eğitimin başlangıç tarihinden en geç 7 gün önce yapılmalıdır. Sadece yazılı iptaller kabul edilecektir. Bir katılımcı bir eğitime katılmazsa veya eğitim başlangıç tarihine 7 günden daha az bir süre kala iptal istenirse, ödemenin tamamının yapılması gerekecektir. Eğer böyle bir durumda ödeme zaten yapılmışsa, satın alınan eğitimin iptali durumunda para iadesi yapılmayacaktır. Uzaktan Eğitim, Karma Eğitim ve Çevrimiçi (Online) Eğitimlerin iptali ne zaman yapılırsa yapılsın, para iadesi yapılmaz.

Geri Ödeme Politikası: Geri ödeme, tarafımızca onaylanırsa, yalnızca orijinal ödeme şekli kullanılarak yapılacaktır. Uzaktan Eğitim, Karma Eğitim ve Çevrimiçi (Online) Eğitimlerin iptali ne zaman yapılsın, para iadesi yapılmaz.

Bir eğitimi iptal eder veya içeriğini değiştirirsek: - Eğitim verene veya herhangi bir katılımcıya karşı ek bir yükümlülüğe maruz kalmadan eğitimi herhangi bir zamanda iptal etme hakkımızı saklı tutarız. Bu şartlarda, alternatif tarihler, tam para iadesi veya alacak notu teklif ederiz.

6. GİZLİLİK

6.1 Katılımcının eğitim programı uyarınca eğitim verene sunabileceği bilgi ve dokümanlara ilişkin olarak:

 1. Katılımcı tarafından eğitim verene ifşa edilen, gizli nitelikteki ticari ve finansal bilgiler dahil tüm bilgiler eğitim veren tarafından gizli tutacaktır;
 2. Katılımcının önceden açık yazılı izni olmadan bilgileri yayınlamayacaktır ve
 3. Tüm gizli bilgileri sadece ilgili eğitim amaçları için gerekli kişilere ve sadece görevlerini uygun şekilde yerine getirmek için gerekli düzeyde ifşa edecektir.

6.2 Eğitim veren, 6.1'deki yükümlülüklerin çalışanları, yetkilileri ve temsilcileri tarafından da yerine getirilmesini sağlayacaktır. 

6.3 Eğitim veren, işbu Madde 6'daki yükümlülüklerin ihlali niteliğinde bir ifşadan haberdar olur olmaz, sizi vakit kaybetmeden bilgilendirecektir. talebiniz üzerine, eğitim veren ileri ifşayı önlemek için gerekli adımları atacaktır. 

6.4 İşbu Madde 6 hükümleri şunlar için geçerli olmayacaktır:

 1. İlgili eğitim programı uyarınca bilgilerin üçüncü bir şahsa ifşa edilmesinin gerektiği ve katılımcının bunu eğitim verene sunduğu sırada bu gereklilikten haberdar olması.
 2. Bilgilerin eğitim verene sunulduğu sırada halka açık olan bir mecrada bulunması veya işbu Madde 6 ihlal edilmeden, bu bilgilerin daha sonra halka açık bir mecraya gelmesi.
 3. Gizlilik yükümlülüğü altında olanlar hariç, bilgilerin eğitim verene verildiği tarihte eğitim veren tarafından halihazırda biliniyor olması.
 4. Üçüncü bir şahıstan işbu Madde 6 ihlal edilmeden herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmadan elde edilen bilgiler.

6.5 İşbu Madde 6'nın hükümleri, katılımcının gizli bilgilerinin eğitim verene ilk kez sunulduğu tarihten itibaren geçerli olacak olup, o tarihten itibaren 10 yıl boyunca geçerliliğini koruyacaktır.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Dünyanın herhangi bir yerindeki eğitim materyalleri ve dokümantasyonuna ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının eğitim verene ait olduğunu, eğitim materyalleri ve dokümantasyonun size lisanslandığını (satılmadığını) ve anlaşmamız uyarınca kullanma hakkı dışında eğitim materyalleri veya dokümantasyona ilişkin hiçbir hakkınızın bulunmadığını kabul edersiniz.

8. EĞİTİM VERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bu anlaşmadaki hiçbir hüküm, eğitim verenin ihmali sonucunda meydana gelen dolandırıcılık, ölüm veya kişisel yaralanmaya ilişkin yükümlülüğünü kapsam dışı tutmayacak veya sınırlandırmayacaktır.

Eğitim veren, bu anlaşma veya herhangi bir ek sözleşme altında dolaylı ve direkt olarak aşağıdakilerle ilgili bir sorumluluğa sahip olmayacaktır:

 • Gelir kaybı;
 • İş kârı veya sözleşme kaybı;
 • İş kesintisi;
 • Para kaybı veya öngörülen tasarruf kullanımı kayıpları;
 • Bilgi kaybı;
 • Fırsat, hüsnüniyet veya itibar kaybı;
 • Veri kaybı, hasarı veya bozulması
 • Nasıl meydana gelirse gelsin ve haksız fiil (ihmal dahil), sözleşme ihlali veya başka nedenlerle ortaya çıkan dolaylı ve arızi kayıp veya hasarlarda: Eğitim verenin, çalışanlarının veya temsilcilerinin ihmali veya kasıtlı hatayla sebep olduğu durumlar hariç olmak üzere, eğitim veren herhangi bir katılımcıya, katılımcının mülküne veya eğitim amacıyla tesisinize neden olan herhangi bir kayba, zarara veya hasara karşı sorumlu değildir. Tesislerinizde gerçekleşebilecek masraflar ve cezalar nedeniyle eğitim vereni zarara uğratmayacağınızı ve sorumlu tutmayacağınızı kabul edersiniz. Eğitim verenin (çalışanlarının veya temsilcilerinin) ihmali veya kasıtlı bir hatası hariç; herhangi bir nedenden ötürü bir katılımcıya, mülküne ya da bu katılımcıyla ilgili eğitimin gerçekleştiği yerlerde yapıldığı iddia edilen zarar, kayıp ya da masraflardan ve bunlardan kaynaklanıp eğitim verenin aleyhine olan cezai yaptırımlar veya davranışlardan kaçınmayı kabul edersiniz.

Yukarıda verilenlere tabi olmak üzere, eğitim verenin bu anlaşma veya ek sözleşme ile ilgili olarak, sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) veya başka şekillerde olup olmadığına bakılmaksızın, toplam yükümlülüğü 500 TL meblağına eşit olacaktır.

Eğitim verenin üçüncü şahıs fikri mülkiyet hakları ihlaline ilişkin yükümlülüğü, Türkiye'de geçerli hak ihlalleri ile sınırlı olacaktır.

İşbu şartlar, eğitimler, eğitim materyalleri ve dokümantasyon tedarikine ilişkin olarak eğitim verenin yükümlülük ve sorumluluklarının tamamını oluşturmaktadır. Bu anlaşmada belirtilenler dışında eğitim veren için bağlayıcı olan açık veya ima edilen koşul, garanti, beyan veya başka şartlar bulunmamaktadır.

9. ÖDEME ŞARTLARI

Ödemeler sadece, internet sitemizde işlem sırasında yetkili bir kredi kartı kullanılarak veya fatura ile yapılabilir. Ödeme makbuzları elektronik formatta sunulmaktadır.

İnternet sitemizin güvenli bir site olduğundan emin olmak için gerekli önlemleri alırız. Lütfen erişim ve olanakların kullanımıyla ilgili olarak internet sitemizin kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları okuyun. Ödeme ile ilgili olarak verdiğiniz tüm bilgilerin güvenli tutulmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atarız.

Fatura ödeme tarihleri, hangisi daha yakın ise, fatura tarihinden 30 gün sonra veya kurs başlangıç tarihinden en az 10 iş günü öncedir.

Bize verdiğiniz herhangi bir bilginin yanlış olduğu anlaşılırsa ve bu yüzden satın aldığınız eğitimler için size doğru ücreti yansıtamadıysak, durumunuzu göz önünde bulundurarak ücreti (yukarı veya aşağıya doğru) ayarlama hakkını saklı tutacağız.

10. SONLANDIRMA

Eğitim veren, aşağıdaki koşullarda bu anlaşmayı size yazılı bildirimde bulunarak hemen sonlandırabilir:

 • Bu anlaşmayı bir kez veya sürekli olarak ihlal eder ve talep eden yazılı bildirimin ardından 14 gün içinde ihlali düzeltmezseniz (düzeltilebilecek bir hata ise) veya
 • Mahkemeye aleyhinizde bir iflas kararı verilmesi için dilekçe sunulmuşsa veya
 • Acze düşer ve borçlarınızı ödeyemez olup gönüllü veya zorunlu tasfiyeye giderseniz (birleşme veya yeniden yapılanma dışındaki gerekçelerle), kapatma kararı alırsa, varlıklarının tamamı veya bir kısmına ilişkin olarak görevlendirilmiş bir alıcı veya idareci yöneticisi, kayyum, tasfiye veya benzeri bir memur varsa, alacakları ile uzlaşma veya düzenlemeye gittiyse veya borcu sonucunda benzeri bir olaya kalkışırsa veya maruz kalırsa, borçlarını ödeyemezseniz.

Herhangi bir gerekçeyle sonlanma halinde:

 • Bu anlaşma altında size verilen tüm haklar durdurulacaktır;
 • Bu anlaşma yetkisiyle gerçekleştirilen tüm aktiviteleri durdurmanız gerekir;
 • Eğitim verene ödenmesi gereken tüm meblağları anında ödemeniz gerekir;
 • Eğitim malzemelerini veya dokümantasyonunu sahip olduğunuz tüm bilgisayar ekipmanlarından hemen silmeli veya kaldırmalı ve (eğitim verenin tercihinde) elinizdeki, emanetinizdeki veya kontrolünüzdeki tüm eğitim materyalleri ve dokümantasyonunun tüm kopyalarını imha etmeli veya eğitim verene iade etmelisiniz. İmha halinde, eğitim verene bunu kanıtlamalısınız.

11. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ

Bu anlaşma sizin, bizim ve ilgili halef ve atanan kişilerimiz için bağlayıcıdır.

Önceden yazılı iznimiz olmadan bu anlaşmayı veya bundan kaynaklanan haklarınızı veya yükümlülüklerinizi devredemez, satamaz, atayamaz ve başka şekillerde tasarruf edemezsiniz.

Anlaşmada belirtilen geçerli olan sürede herhangi bir zamanda haklarımızı veya yükümlülüklerimizi devredebilir veya başka şekillerde tasarruf edebiliriz.

12. KONTROLÜMÜZ DIŞINDAKİ OLAYLAR

Dış kaynaklı ve mücbir sebepler dolayısıyla yükümlülüklerimizi gerçekleştirmememiz veya geciktirmemiz konusunda herhangi bir yükümlülük veya sorumluluğumuz bulunmayacaktır.

Mücbir sebep, bizim kontrolümüz dışındaki olayları ve bu sebeplerle hizmeti gerçekleştirememizi veya geciktirmemizi içerir.

Mücbir sebep olayının devam ettiği dönemde ifamız askıya alınmış sayılacak ve söz konusu süre boyunca ifa için süre uzatımı verilmiş olacaktır. Mücbir sebep olayını sona erdirmek veya mücbir sebebe rağmen yükümlülüklerimizi ifa etmeye devam etmeye yönelik bir çözüm bulmak için makul tüm çabaları göstereceğiz.

13. FERAGAT

Bu anlaşma kapsamındaki herhangi bir zamanda, yükümlülüklerinizi kati suretle yerine getirmenizde ısrar etmezsek veya sahip olduğumuz hakları uygulamazsak, bu, söz konusu hak veya çarelerden feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecek ve bu yükümlülüklere uymanızı engellemeyecektir.

Herhangi bir kusurunuzdan veya hakkımızdan feragat etmemiz, sonrasındaki kusurlardan ve haklardan feragat edeceğimiz anlamına gelmemektedir.

Feragat olduğu açık bir şekilde belirtilmedikçe ve size yazılı olarak iletilmedikçe, bu hüküm ve koşullara ilişkin feragatler geçerli olmayacaktır.

14. GENEL

Bu şartlar altında taraflarca diğer tarafa verilmesi gereken veya verilmesine izin verilen tüm bildirimler yazılı olmalıdır.

Bu şartların herhangi bir hükmü yetkili bir merci tarafından tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olarak bulunursa, bu şartlardaki diğer hükümlerin ve söz konusu hükmün kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

Şartlar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabiidir ve taraflar, Türk mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul etmektedir.

15. UZAKTAN SATIŞ YÖNETMELİKLERİ

Bu şartların geçerli olduğu satın almanın tüketici olan (hizmeti çevrimiçi olarak satın alan) bir alıcı tarafından gerçekleştirildiği ve dolayısıyla da alıcının satıcının izniyle hizmeti almaya ve ilgili materyalleri indirmeye başlayarak sözleşmeyi gerçekleştirmeye başladığı durumda, bu sözleşme alıcı tarafından iptal edilemez.

16. ANLAŞMANIN TAMAMI

Bu şartlar ve içerisinde açık bir şekilde gönderme yapılan belgeler, eğitimlere, eğitim materyallerine ve dokümantasyonuna ilişkin olarak aramızdaki anlaşmanın tamamını temsil etmekte olup, aramızda daha önce yazılı veya sözlü olarak yapılmış olan anlaşma, mutabakat veya düzenlemeleri geçersiz kılmaktadır.

Taraflar olarak her birimiz, bu şartları kabul ederek, bu hüküm ve koşullarda açık bir şekilde ifade edilenler dışında bu şartlardan önce diğer tarafça sunulan veya aramızdaki görüşmelerde sözlü veya yazılı olarak geçenlerden ima yoluyla ortaya çıkarılan herhangi bir beyan, taahhüt veya vaadi dayanak olarak kabul etmediğimizi beyan ederiz.

Taraflar olarak siz ve biz, bu şartları kabul ettiğimiz tarihten önce sözlü veya yazılı gerçek olmayan beyanlar açısından bir çareye başvurmayacağımızı kabul ederiz.

17. BU HÜKÜM VE KOŞULLARI DEĞİŞTİRME HAKKIMIZ

Bu hüküm ve koşulları zaman zaman revize etme ve değiştirme hakkını saklı tutarız.

2023